O an…

O an… Türkiye’de geniş kitleler tarafından, Oğuz Haksever’in TV’de haber bültenleri sonrası dünyanın çeşitli yerlerinde çekilmiş fotoğrafları yorumladığı kısa program(cık) ile yaygınlaşmış bir kavram. “O an” kavramı aslında, foto-muhabirliğinin babası olarak bilienen Fransız fotoğrafçı Henri Cartier-Bresson’ın fotoğraf literatürüne kazandırdığı “The Decisive Moment/Belirleyici An” Read more